Byt anebo domek?

Nemá příliš cenu, zabývat se tím, jaké bydlení je lepší. Pokud nedokážete kvantifikovat například znečištění životního prostředí, ať už popílky, oxidem siřičitým, přítomnost alergenů, ale i smog světelný, hlukové poměry, kriminalitu, množství zeleně, individuální pocit člověka v daném prostředí, neposoudíte jednotlivé sousedy a další vlivy, k ničemu se nedoberete. A to prostě často kvantifikovat nejde. Každý se dobře cítí jinde. Jde spočítat pořizovací náklady, náklady provozní, údržbu, trvanlivost, ale to je asi tak všechno. Takže ani jedno řešení není lepší, nebo horší. Některé je lepší pro onoho člověk, některé pro jiného.

A jaký materiál?

Stejně tak se nedopátráte, jsou-li lepší zděné domky, nebo dřevostavby . Každé je prostě jiné a každé má jiné výhody a jiné nevýhody. S tím je nutno říct, že každý taky přikládá větší váhu něčemu jinému. Dokonce i s průběhem života a s přibývajícím věkem si člověk často začne vážit věcí, které jako mladý zcela ignoroval.

Author: