Živá složka každodenního života

V průběhu staletí se měnil pohled na umění a také jeho role pro společnost i jednotlivce. Vždy bylo úzce spjato s událostmi ve společnosti, s konvencemi, stupněm rozvoje a převládajícími názory. Ne v každé době byl umělec populárním a často už vůbec ne bohatým. Společnost vždy nesnášela, když se do ní někdo obul, když ukázal její neduhy. Takové lidi vždy zavrhla a odsoudila.

A co samotní umělci?

Jak vnímali své poslání? Jedni vyžadovali dodržování přesných pravidel a konvencí, jiní naopak lpěli na naprosté svobodě – jen oni a jejich palety barev. Nikdo jim nesměl udávat směr, chtěli tvořit v naprosté svobodě. V některých obdobích zobrazovali jen krásu, v jiných realitu života a s ní i jeho bídu a ošklivost. Kolik děl inspirovala také duchovní cesta umělce, obdiv ke světcům a bohové z mytologií. 

Author: